Theo en Bernard Burgers

3E GENERATIE BURGERS ACTIEF IN DE DUIVENSPORT

Wij hebben het geluk gehad dat wij onze opa (Bernard Burgers sr. uit Hees bij Nijmegen) nog goed hebben gekend. Hij legde met zijn Delbar’s de basis voor de huidige stam duiven. Wij kunnen ons opa’s duiven nog heel goed herinneren. Zijn “Gouden Horloge” staat ons nog scherp op het netvlies. Deze supervlieger was toen 18 jaar en bracht zijn laatste jaren door op de gang vóór de vlieghokken. En natuurlijk herinneren wij ons opa’s verhalen over hoe het in de jaren ’40 allemaal is begonnen met de beroemde “Geeloger”, de grootvader van het “Gouden Horloge”.

Onze vader (Theo Burgers sr. uit Weurt) vormde altijd een combinatie met opa en ging later zelfstandig spelen in Weurt. “De Hercules”, een verre nazaat van het “Gouden Horloge” vloog in Weurt de 1e internationaal Pau. Daarnaast bracht papa in de jaren ’80 de Gebr. Kuijpers duiven in de stam, hetgeen een gouden greep is gebleken. Papa kon prachtig vertellen over vroeger. Datgene wat we nog niet via opa wisten, werd ons toen verteld.

Wij, Theo jr. en Bernard jr., hebben nog volop profijt van de oude bloedlijnen. Natuurlijk heeft zo’n ingeteelde stam bloedverversing nodig en daar is voor gezorgd. Kruisingen van de oude stam met andere lijnen (Brugemann, Jan Peters) pakken heel goed uit. Het kan altijd beter maar we zijn tevreden over de afgelopen seizoenen. We kunnen vooruit!

Wat het extra leuk maakt, is dat de hele administratie vanaf de jaren ’40 nog in ons bezit is. Daardoor was het voor ons mogelijk een compleet beeld te geven van de oorsprong en ontwikkeling van een duivenstam. Het was voor ons een belevenis om alle informatie te bundelen. Alle verhalen zijn weer talloze malen voorbijgekomen.

Drie generaties Burgers, 80 jaar duivensport.

Bernard Burgers Sr.

Opa Burgers heeft het grootste deel van zijn leven gewoond in Hees bij Nijmegen. Hij werkte als steenfabrikant in het familiebedrijf. Zijn grote hobby was de duivensport. Opa was een echte kenner die niets ontging en ook weinig aan het toeval overliet. Opa begon met de opbouw van zijn stam duiven voor de oorlog.

Lees Meer...

Theo Burgers Sr.

Onze vader, Theo Burgers, werd geboren in Hees bij Nijmegen en heeft, na zijn trouwen, altijd in Weurt gewoond. Papa was eveneens werkzaam als steenfabrikant in het familiebedrijf en kreeg het virus van de duivensport via zijn vader heel makkelijk binnen. Eerst speelde hij samen met zijn vader in Hees, later ging hij vanuit Weurt spelen.

Lees Meer...

Theo en Bernard Burgers Jr.

Theo woont al zijn hele leven in Weurt. Is van beroep voorman hovenier, en kreeg het duivensport via opa en papa binnen. Reeds op zeer jonge leeftijd hield hij duiven en vanaf zeker moment werd hij ook lid van de P.V. De Witpen Weurt. Dat ging steeds beter en op zeker moment achtte papa het verstandig om een combinatie met zijn zoon te gaan vormen.

Lees Meer...